Vad är Bindvävsmassage ?

 

Bindvävsmassage, vad är det för något?

En behandlingsmetod som avser att lösa upp förtätad bindväv.

 

Bindväv ? vad är det?

Bindväv finns i de flesta av kroppens organ, i hud, senor, ben, blodkärl, brosk mm. Bindväven har olika strukturer och egenskaper, t ex varierande grader av elasticitet, beroende på var i kroppen bindväven sitter. 

Har du putsat en fläskfilé så har du sett bindväv. Det är den vita sega hinna som sitter runt om.                                                                     

Bindväv består främst av kollagen, ett protein, som är tillverkat av en serie olika aminosyror. Kollagenet har samma funktion som armeringsjärn i betong. För mycket armeringsjärn gör att betongen hänger samman hårt. På liknande sätt förhåller det sig med kollagenet i bindväven.

Bindväven innehåller även elastin, ett protein som är mer elastiskt än kollagenet. Bindväven består också till stor del av vatten, det är vattnet som gör bindväven smidig. När vi åldras minskar vatteninnehållet vilket gör att bindväven blir stelare och mindre smidig.

 

Vad har bindväven för funktion?

Bindväven håller samman de olika delarna i våra muskler. Den bildar också senorna. Bindväven förser musklerna med blodkärl som tillför syre och näring och transporterar bort slaggprodukter. Den förser också musklerna med nerver som leder impulser med information.

Bindväven har också till uppgift att laga. Det är det den gör när sår läker. Ärret du får består av bindväv.

 

Varför blir bindväven förtätad?

Till exempel när bindväven lagar för mycket. Det kan hända vid kroniska inflammationer. 

Bindväven lagar, och lagar och till slut blir det för mycket.

Bindvävsförtätning kan också ske när det strömmar genom för lite vätska.

 

När är en sån behandling bra ?

Vid kroniska inflammationssjukdomar t.ex.:

  - reumatism

  - gastrit, magkatarr, prostatit,

  - tarminflammationer, IBS

  - tennis-, golfarmbåge, musarm

 

Även andra symptom som t.ex.:

  - kramper

  - spänningshuvudvärk

  - förstoppning

  - menstruationsproblem

  - ärr

kan behandlas med bindvävsmassage.

 

Finns det tillfällen då bindvävsmassagen inte är lämpligt?

Ja, det finns tillstånd då bindvävsmassagen inte är lämpligt då det är en kraftfull behandlingsmetod. 

Sådana tillstånd är bl.a.:

  - graviditet

  - blödarsjuka

  - cancer

  - epilepsi

  - akut förkylning

  - kärlkramp

  - på inflammationer och sår

  - pågående menstruation

 

 

Hur har man kommit fram till denna behandlingsform?

Det var en tysk, kvinnlig sjukgymnast, Elisabeth Dicke, som kom på det. På 30-talet drabbades hon av en allvarlig cirkulationsstörning i ena benet. Det enda behandling läkarna kunde erbjuda var amputation. I förtvivlan, medan hon väntade på amputationen, låg hon och drog i ryggslutet och på skinkorna. Efter ett tag märkte hon att cirkulationen i benet började förbättras. Hon konstaterade sambandet mellan organiska störningar och förtätad bindväv.

Dr. Hermann Helmrich, tysk läkare, utvecklade Dickes upptäckt om bindvävsmassagen och hans son, Dr. Christian Helmrich förde metoden till Sverige på 70-talet.

 

Hur går en behandling till?

Bindvävsmassage är inte massage så som vi vanligtvis tänker oss det. Bindvävsmassage är drag längs skelett och muskler. Dragen följer en karta som bygger på nervsystemets uppbyggnad. Det är därför det går att behandla inre organ med bindvävsmassage. Behandlingen sker där nerven till det aktuella organet kommer ut ur ryggraden. Bindvävsmassage kallas också neuralterapi eller nervterapi.

Behandlingen börjar med ett samtal där vi går igenom dina problem, därefter lägger jag upp en behandling för dig. Den börjar med en grundbehandling på ryggen då du sitter på bänken. Efter grundbehandlingen går jag vidare och behandlar den kroppsdel som behövs. Ibland räcker det med en grundbehandling de första gångerna. Jag avslutar med ansiktet och efter det får du ligga och koppla av en stund.

 

Är det inga biverkningar alls efter en behandling?

Du kan uppleva svettningar och yrsel, kanske lite illamående. Det är inget farligt, bara bekräftelse på hur kraftfull behandlingen är. Effekterna av behandlingen är stora, t.ex.:

  - neuralspänningsminskning

  - ökad genomblödning i vävnaderna

  - muskelavslappning

  - harmonisering av organens funktion

 

 

 

                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Min utbildning till diplomerad Klassisk Bindvävsmassör har jag fått hos: