Tui Na är en unik flertusenårig behandlingsform som innebär att jag behandlar dig med en kombination av massage och akupressur. Beroende på problem kan behandlingen ibland vara bara massage eller akupressur. 

Tui Na är en individuellt anpassad metod och är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten som går under benämningen TCM (Traditional Chinese Medicine).

Tui Na är fysisk i utövandet och medicinsk i sin struktur. Det innebär fler möjligheter att bearbeta meridianerna och deras punkter. Dessa olika manipulationer innefattar olika sätt att massera över meridianernas utbredningsområde (meridian-massage), olika sätt att manipulera meridianernas punkter, manipulation och justering av led- och muskelstrukturer.

Massage
Massage utförs över områden där problem uppstått och där meridianer som är involverade i obalansen finns. Hudområden kan vara påverkade, muskler kan vara stela och måste då masseras för att få igång Qi flödet. 

Akupressur
Akupressur sker med fingrar, händer, armbågar i olika rörelser beroende på var akupressurpunkten finns och hur djupt ner den finns. En punkt som är blockerad kan ömma lite vid tryck men detta släpper när blockeringen försvinner.
Akupressurpunkterna finns utmed meridianer / kanaler som är ett nätverk som förser kroppen med livgivande och livsuppehållande energi. Nätverket av meridianer förbinder allt med varandra i kroppen. Genom att stimulera punkterna på utsidan kan man förändra obalanser på insidan. 
Samtliga meridianer går längs kroppsytan men har också förgreningar in i kroppen. 

Manipulationer
Genom manipulationer och justeringar av muskler, leder och kotor kan Qi flöda fritt och stagnationer som har uppstått upplösas. Att kroppen är i balans och skelettet, vars uppgift är att skydda hjärnan, är fritt från låsningar är en viktig del för att nå balans och välmående. Det räcker alltså med att en led "fastnat" för att Qi inte skall kunna flöda och en obalans uppstå.