Välkommen till

Vi ser oss som ett komplement och alternativ till andra sjuk- och friskvårdande instanser. De behandlingstekniker vi erbjuder, aktiverar kroppens och psykets självläkning på naturlig väg.

Vi ser till nyttan, beprövade och goda erfarenheter och era behov.

Jag arbetar med TuiNa Massage & Akupressur som är en individuellt anpassad metod och är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten som går under benämningen TCM (Traditional Chinese Medicine).

Där jag kan hjälpa dig med de flesta problem. Behandlingen är mycket flexibel och anpassad efter just dina behov. Därför att Du är unik.

TuiNa Massage & Akupressur

Tui Na är en unik flertusenårig behandlingsform som innebär att jag behandlar dig med en kombination av massage och akupressur. 
Tui Na är fysisk i utövandet och medicinsk i sin struktur. 

Dao betyder "Den rätta vägen" och Daoisterna menade att
förståelse av en sak kan bara förstås i relation till sin helhet.
Teorin om YinYang är kärnan i TCM.
YinYang märket hjälper oss att beskriva hur saker fungerar i relation till varandra. Ingenting existerar isolerat i universum, utan bara i relation till andra saker. YinYang är den grund som organiserar och håller samman allt, YinYang är ursprunget till all omvandling/transformering, ursprunget till födelse/skapande och avtagande/död.

Vad behöver du hjälp med?

TuiNa Massage & Akupressur har goda resultat på symtomtillstånd som t.ex.:

 

 • Huvudvärk
 • Ledsmärtor
 • Rörelseinskränkningar
 • Tennis- golfarmbåge
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Rygg- nacksmärtor
 • Muskulära problem
 • Ischias
 • Stress
 • Avslappningssvårigheter
 • Whiplash