Av vår klient får vi veta mycket,

det vi får höra är inte vårt.

Vi bara lånar för att hjälpa.

Ingen annan äger detta,

endast vår klient.

Aldrig får vi säga något om den vars innersta vi vet,

det har vi lovat i vår tystnadsplikt.